MB „Deep-Cut Studio“ yra žaidimų kilimėlius ir kauliukų padėklus gaminanti kompanija, kuri sparčiai auga ir planuoja plėtrą į naujas rinkas ir naujas technologijas. Strateginis tikslas yra didinti įmonės ir jos teikiamų paslaugų žinomumą užsienio rinkose sudarant palankias sąlygas eksporto augimui. Siekiant šio tikslo įmonė, pasinaudojusi ES parama, numato aktyviai dalyvauti tarptautinėse parodose, pristatydama savo produkciją užsienio rinkoms. Ketiname taikyti tokias priemones, kurios leistų sudominti potencialius partnerius ir parodyti savo pranašumus bei formuoti patikimos įmonės vardą ir sustiprinti įmonės prekinį ženklą.
Projektas užtikrins ilgalaikį MB „Deep-Cut Studio“ konkurencingumą užsienio rinkose. Tikimasi, kad geriau suvokus rinkų tendencijas, įmonei pavyks plėstis naujose ir esamose rinkose. Projekto idėją paskatino tiek finansiniai, tiek marketinginiai motyvai.
Projekto tikslas – ieškoti naujų užsienio rinkų ir plėsti esamas.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama dalyvauti 8 tarptautinėse parodose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2019-04-06 iki 2019-11-17

Bendra Projekto vertė yra 83 984 Eur. Finansavimo lėšos sudaaro 41 992 Eur.

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Contact us