MB ‘Deep Cut Studio’ vykdo žaidimų ir žaislų gamybos veiklą. Šiuo projektu siekiama
skaitmenizuoti su paslaugų teikimu susijusių verslo procesų atlikimą, panaudojant informacines
technologijas ir papildant esamą elektroninės prekybos platformą adresu www.deepcutstudio.com .
Elektroninės prekybos platforma adaptuota paslaugų teikimo veiklai ir leidžianti kompleksiškai
automatizuoti tiek pardavimus, tiek ir kitus procesus. Projektas prisidės ir prie teikiamų paslaugų
modernizavimo, bus išnaudotos informacinių technologijų teikiamos galimybės, efektyviau
panaudojami resursai ir galimybės. Greičiau apdorojami užsakymai, augantis paslaugų
patikimumas bei tobulinamas jų valdymas didins įmonės patrauklumą ir konkurencingumą.

Projektas užtikrins ilgalaikį MB ‘Deep-Cut Studio’ konkurencingumą užsienio rinkose. Tikimasi,
kad geriau suvokus rinkų tendencijas, įmonei pavyks plėstis naujose ir esamose rinkose. Projekto
idėją paskatino tiek finansiniai, tiek marketinginiai motyvai.

Projekto tikslas – įsidiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu
būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto uždavinys – el. parduotuvės kūrimas.
Numatoma projekto veikla – klientų savitarnos sprendimų diegimas el. prekybos platformoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m, vasario mėn.

Bendra Projekto vertė yra 14.528,40 Eur. Finansavimo lėšos sudaro 10.896,30 Eur.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos
atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.